ورود پنج شنبه 14 فروردین ماه 1399
 
  تصوير 

مهندس عباس ایرانپور
  تصوير 

مهندس عماد جانقربان
 
  متن / HTML 

 

مسئولیت امور فنی و مهندسی این نهاد

آقایان مهندس

عباس ایرانپور

عماد جانقربان  

  

 
Copyright (c) 1399/01/14 mobarake.bonyadmaskan-isf.ir
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا